PRIVACYVERKLARING, versie 1

Je privacy is voor CountrySideDating van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij CountrySideDating allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CountrySideDating verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website, onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Contactformulier of via email

Met het contactformulier of via een e-mail kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij onderstaande persoonsgegevens. Deze hebben wij nodig om contact met je op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij daarnaast verwerken als je klant bij ons wordt

 • ras, uiterlijke kenmerken, profielfoto, burgerlijke staat
 • godsdienst of levensovertuiging
 • beroepssituatie, gezinssituatie, politieke voorkeur
 • seksuele leven
 • gezondheid, roken
 • Hobby’s/interesses, karaktereigenschappen
 • Omschrijving partnervoorkeuren en partnerwensen
 • Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CountrySideDating verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten betreffende relatiebemiddeling te leveren
 • Je te bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • CountrySideDating verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte
 • Het afhandelen van jouw betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming

CountrySideDating neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CountrySideDating) tussen zit. CountrySideDating gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • MS Office/Google Drive: voor opslag van NAW gegevens, profielschets, foto’s en facturen
 • Website CMS: voor ingevulde contactformulieren
 • MS Outlook/MS Exchange: alle e-mail, om eerdere communicatie terug te kunnen zoeken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CountrySideDating bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW gegevens en overige en bijzondere gegevens: Maximaal 2 jaar na beëindiging dienstverlening. Reden: CountrySideDating heeft na beëindiging 2 jaar de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen om de dienstverlening weer op te pakken.

Delen van persoonsgegevens met derden

CountrySideDating verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CountrySideDating blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CountrySideDating en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@countrysidedating.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

CountrySideDating wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

CountrySideDating, gevestigd aan de Leigraaf 9, 7391 AE te Twello, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.countrysidedating.nl, Leigraaf 9, 7391 AE te Twello, telefoonnummer: 0571-260424. Annelies Versluijs is de Functionaris Gegevensbescherming van CountrySideDating. Zij is te bereiken via info@countrysidedating.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CountrySideDating neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@countrysidedating.nl

Melding van datalekken

Wanneer er een datalek plaats zal vinden, zal dit door CountrySideDating worden gecommuniceerd met betrokken partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die jij aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Jouw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.countrysidedating.nl

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je (door ons) geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw (door ons) geanonimiseerde IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven:

Webserver log-gegevens

Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en tijd van inloggen alsmede het IP adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie wordt door CountrySideDating gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite.

Hyperlinks naar andere internetsites

Deze website heeft links naar websites van andere bedrijven. Deze website registreert het doorklikken van de bezoeker naar andere internetsites niet en onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.

Wijzigingen

CountrySideDating behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden je aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.